OM OSS


Swedish Proving Ground Association (SPGA) bildades 2002 för att samla entreprenörerna inom fordonstestbranschen. 
Viktiga frågor var då en bättre täckning av mobilnätet i regionen och tillgång till optofiber till anläggningarna. Under årens lopp har strukturfrågorna kompletterats med mer direkta forsknings- och utvecklingsfrågor. Ett allt starkare testkluster har växt fram, vilket är en naturlig utveckling kopplat till det högteknologiska arbete branschens kunder bedriver i regionen.

Syfte
Föreningen leds idag av de fyra största testföretagen i regionen. SPGA:s huvudsyfte är att definiera och vidareutveckla prioriterade områden, samt skapa ett samarbetskluster för att kunna erbjuda framtidens testmiljöer. Utgångspunkten för den ständigt pågående utvecklingen är självklart de subarktiska vintrarna. Man söker sig hit för att testa och utveckla nästa generations robusta och hållbara produkter.

De fyra stora aktörerna inom testklustret vill fungera som en drivkraft i omställningsarbetet och har följande vision och mission:

Vision
Att skapa en testregion för hållbarhet i världsklass.

Mission
Att vara den självklara testregionen för globala aktörer med fokus på mobilitet inom hållbara samhällen.

Samhället transformeras och med den även fordonsbranschen. Under det kommande decenniet bjuder vi därför in föreningsmedlemmar från olika sektorer att definiera test och validering för hållbar mobilitet, samt utveckla koncept för framtidens samhälle. Vi har redan startat denna resa genom att bjuda in aktörer inom samhällsutveckling, akademi, samt företag inom kraftsektorn.

historia


Vintertestverksamheten inom fordonssektorn har sitt ursprung i fjällflygets landningsbanor på Hornavans is. När den första affärsuppgörelsen knöts, i början av 1970-talet, fanns redan testverksamhet inom områden som försvars-, flyg- och rymdteknik, samt inom kraftproduktion och inom gruvsektorn. Under 1980-talet växer omfattningen av fordonstesterna snabbt och samnyttjande av plogade raka banor på sjöis kompletteras med helt egna bangeometrier, verkstäder/kontor/garage/mötesrum, samt inte minst testbanor på land. Säsongen förlängdes därmed, antalet entreprenörer ökade och den nya testindustrin växer ikapp och förbi alla andra testbranscher. Runt 2010 genomgår branschen en konsolidering mot färre, men större, aktörer. Omsättningstal och tillväxt fortsätter stiga. Idag bidrar fordonstestindustrin i betydande omfattning till det svenska handelsnettot från tjänster. Industrin är också av största vikt för regionen avseende sysselsättning, då verksamheten sysselsätter många invånare både direkt och indirekt. 
 
Vintertestregionen sträcker sig idag från norra Västerbotten ända upp till Norrbottens nordligaste kommun Kiruna. Totalt finns det ett 30-tal anläggningar i regionen. Majoriteten av dessa finns i kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn, med Arjeplog som nav. En stor del av verksamheten bedrivs under sekretess, men det är idag ingen hemlighet att en stor andel av de världsledande fordonstillverkarna, systemleverantörerna och däcktillverkarna finns på plats varje vinter. Koncentrationen gör regionen till den plats i världen där flest aktörer inom fordonssektorn samlas vid ett och samma tillfälle. Branschen genererar mer än 100 000 gästnätter ett normalår. På senare år ser vi också en tydlig trend mot helårsverksamhet. Eldrivna fordon som långtidstestas med hjälp av regionens gröna el, däcktillverkare som etablerar banor för att nyttja även sommartid, året-runt-vinter i klimathallar, treskiftsprovning med dagsljus dygnet runt och mycket annat.
 

ordinarie medlemmarASSOCIERADE MEDLEMMAR


FILMER

från våra partners