UTVECKLINGSPROJEKT

PERIOD:  2020 - 2023

TRE-M

Projektet TRE-m utvecklar nya autonoma vägunderhållskoncept, återbruk av batterier från uttjänta testfordon och skrotade bilar, samt test och demonstration av flytande och gasformiga drivmedel och biodrivmedel från regionen. Målet är att skapa tillväxt i branschen, ökat förädlingsvärde och hållbar omställning genom ett djupare regionalt utbud av såväl forskningsnära som marknadsnära resurser inom test och demo. TRE-m är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska företagsfonden.

PERIOD: 2020 - 2022

retrii

RETRII står för Resilient Europe Test Road & Integration Initiative. Syftet är att skapa en laddtestbädd i världsklass med E45:an som ryggrad. Samverkan sker med akademin och kraftsektorn inom områden som elkvalitet, effektutbyggnad och tillgänglighet. Första genomförandeetapp skedde i samverkan med Circle K och finansierades av Energimyndigheten. Förstudien är finansierad av Vinnova och pilotprojektet finansierat av Region Norrbotten.

PERIOD: 2018 - 2021

SNÖAKADEMIN

Målet med Snöakademin är i första hand bättre snökunskap, till nytta för fordons- och däcktestindustrin och skidindustrin.
– Det finns så mycket praktisk kunskap inom fordons- och däcktestindustrin och på skidanläggningar om snö. Vi vill ta hand om den förvärvade praktiska kunskapen och sätta vetenskap på den för att komma ännu längre när det gäller kunskap om snö, säger Johan Casselgren, biträdande professor inom experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet och en av ledarna för Snöakademin.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

SPGA & hållbarhetsarbete

SPGA går vidare i sitt hållbarhetsarbete och fokuserar på dessa områden:
1. 100% fossilfritt drivmedel
2. Publika laddstationer
3. Hållbart byggande
4. Självförsörjande förnybar el
5. Biologisk mångfald
6. Attraktiv bransch

PRESENTATION

ELDRIVEN SNÖSKOTER

Se en film som ger en närmare titt på eldrivena snöskotrar och dess  prestanda.

PRESENTATION

VÄTGASBILAR OCH VINTER

Se en film som diskuterar användningen av väte som bränsle i bilar under vinterförhållanden.
PRESENTATION

FORDONENS FRAMTIDA PÅVERKAN PÅ ELANVÄNDNINGEN & ATT STÖDJA ELNÄTET MED BATTERIER

Se en film som diskuterar hur fordonsindustrins ökande elektrifiering kan påverka elförsörjningen och hur batteriteknologi kan användas för att stödja elnätet.

Demonstration

EuroNCAP CCRs scenario i vinterklimat

Se en film av de tre testerna som gjordes vid Arctic Falls Vitberget. Demon är en del av projektet TRE-m.

DEMONSTRATION

EURONCAP CCRS & DÄCKJÄMFÖRELSETEST

Se en film av de fyra testerna som gjordes i vinterklimat på Ice Makers Pipudden. Demon är en del av projektet TRE-m.

TEST

SIGNALSTRYRKA TELE2

Se en film av ett test rörande signalstyrka med Tele2 under körning. Testet är utfört att företaget BI Nordic. Denna aktivitet var en del av TRE-m-projektet.

TEST

SIGNALSTRYRKA TELIA

Se en film av ett test rörande signalstyrka under körning. Testet är utfört att företaget BI Nordic. Denna aktivitet var en del av TRE-m-projektet.

PRESENTATION

BRÄNSLECELLS-GENERATOR, ETT ELVERK PÅ VÄTGAS

Se en film som beskriver hur bränslecellstekniken fungerar och hur den kan användas för att generera el på ett mer hållbart sätt med hjälp av väte som bränsle.

TEST
tyngre fordon drivna på el: "Det här är framtiden"

Antalet elbilar har ökat i Sverige och nu är det dags att elektrifiera även tyngre fordon, det menar Swedish Proving Ground Association som är ute på en el-traktorturne.

PRESENTATION

SWECON ELEKTRISKA MASKINER

Se en film som visar Swecons elektriska maskiner och deras användningsområden inom olika branscher.

PRESENTATION

EN HUNDRAÅRIG BRANSCH I OMSTÄLLNING

Se en film som utforskar den pågående omställningen och dess övergång till en mer hållbar energiproduktion.

TEST
Fryser ner elbilar till minus 20 grader: ”Vi kör tills värmen slås av”

Robert Granström jobbar med att frysa ner elbilar till minus 20 grader. Sedan kör han dem i 90 km/h tills den slår av värmen eller sänker farten.
– Man kan räkna med att ungefär 25% av batterikapaciteten går till att värma bilen, när den redan är varm, säger han.

presentation  1:2

Strömbehov och strömförsörjning framåt

Se två filmer med presentationer från TRE-m projektet inom området strömbehov och strömförsörjning gällande elbilar. Detta är film 1:2.

presentation  2:2

Strömbehov och strömförsörjning framåt

Se två filmer med presentationer från TRE-m projektet inom området strömbehov och strömförsörjning gällande elbilar. Detta är film 2:2.

INVIGNING

Förkommersiella laddplatser för Test av tunga fordon

SPGA har genomfört en förstudie inom ramen för projektet TRE-m. Grundmotivet är ett snabbt växande intresse för laddbara fordon på tunga sidan. Men projektet skall även, med stöd från regionen, bygga ny kunskap om breddinförandet av elektromobilitet i samhället samt, ur ett regionalt perspektiv, forma en idéskiss kring framtida värdekedjor inom nämnda område.

AVTAL
ABB OCH TESTINFRA Sweden TESTAR ELFORDONSFUNKTION PÅ VINTERVÄGAR

Teamet bakom SPGA har bildat TestInfra Sweden AB med syfte att påskynda elektrifieringen och att stödja en snabb övergång till hållbara transporter. Det första avtalet har nu tecknats; ABB kommer att förse laddningsinfrastrukturen med sina Terra-högeffektladdare. Denna aktivitet var en del av TRE-m-projektet.

NYTT FÖRETAG
SKA SÄKRA NORRA SVERIGE SOM LEDANDE TESTREGION

SPGA har initierat förstudien RETRII. Som ett tidigt resultat av denna Vinnova-finansierade studie bildas nu företaget TestInfra Sweden AB. Syftet är att säkra den globala ledande positionen inom elektromobilitet och som ett resultat även en snabb omställning till hållbara transporter. Denna aktivitet var en del av RETRII och TRE-m-projektet.

PILOT

powerbank av skrotade elbilsbatterier

Det klassiska sättet att försäkra sig mot att inte bli stående i skogen med soppatorsk är en reservdunk. Men en elbil behöver en powerbank. Peder Strand i Älvsbyn har tillverkar ett batteripack – med hjälp av skrotade elbilsbatterier.

Stresstest

UNIKT TEST AV ELNÄTET VID SNABBLADDNING AV ELFORDON

SPGA, Vattenfall och Luleå tekniska universitet har genomfört ett stresstest av hur snabbladdare påverkar elnätet, inklusive en första demonstration av ett mobilt batterilager. Testet ger viktigt kunskap om den framtida laddinfrastrukturen för elfordon. Denna aktivitet var en del av TRE-m-projektet.

PRESENTATION

VÄTGASENS FRAMTIDA POTENTIAL & ELKVALITETET

Se en film om användningen av väte som bränsle och dess påverkan på elkvaliteten.